|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HNX đưa 8 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo

15:25 | 23/04/2024
Chia sẻ
Ngày 19/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định đưa các cổ phiếu FID, HTP, DVG, CVN, TKG, SMT, VGP và VC2 vào diện bị cảnh báo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/4.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định đưa 8 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo do các công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/4.

Bao gồm cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát, DVG của CTCP Đại Việt Group DVG, CVN của CTCP Vinam, TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, SMT của CTCP Sametel, VGP của CTCP Cảng rau quả, VC2 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các công ty trên phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch), các công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin. 

Cùng ngày, HNX cũng có quyết định duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu KTT của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT, LCD của CTCP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện và SD6 của CTCP Sông Đà 6. Lý do duy trì cảnh báo là các công ty chậm nộp BCTC đã được kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Lý do cảnh báo khác là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 là số âm (KTT và SD6), hay tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC đã được kiểm toán năm 2022 (LCD).

Diệu Nhi