Tài chính

HDBank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, tỉ lệ 30%

08:38 | 14/08/2020

Chia sẻ

Thời gian thực hiện dự kiến là trong quí IV/2020. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 9.910 tỉ đồng lên 12.708 tỉ đồng.
HDBank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, tỉ lệ 30% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: HDBank)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa gần 289,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 9.910 tỉ đồng lên 12.708 tỉ đồng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu mới để chi trả cổ tức năm 2019, tương ứng với tỉ lệ chi trả là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu mới để chia thưởng, tương ứng với tỉ lệ chia thưởng 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

HDBank sẽ tiến hành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong quí IV/2020.

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quĩ.

Trước đó, tại ĐHCĐ 2020, HDBank đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%.

Vốn điều lệ của HDBank sau khi hoàn tất tăng thêm theo kế hoạch của 2020 là hơn 16.088 tỉ đồng.

Ban lãnh đạo HDBank cho biết việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới, mở rộng thị phần và qui mô kinh doanh,... Đồng thời, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng và Basel II, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn trong hoạt động, đầu tư vào hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất,...

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ vốn điều lệ tăng thêm sẽ đầu tư 1.000 tỉ đồng vào tài sản cố định; 3.000 tỉ đồng bổ sung vốn trung dài hạn để cho vay và còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động.

Năm 2020, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.661 tỉ đồng, cao hơn 13% so với năm trước.

Tổng tài sản dự kiến tăng thêm 33% so với năm 2019 lên trên 305.000 tỉ đồng; huy động vốn (gồm cả huy động khách hàng và giấy tờ có giá) tăng 35%; dư nợ tín dụng tăng 16%, nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 2.908 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kì 2019, thực hiện được 51,4% kế hoạch. 

Tính đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động nđạt 213.932 tỉ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 178.524 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 168.772 tỉ đồng, tăng 10,3%.

 

Quốc Thụy