|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Haxaco đề xuất chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 30%, muốn huỷ phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu

11:51 | 30/03/2023
Chia sẻ
Haxaco (HAX) muốn chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 30%, trong đó, 5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại TP HCM vào ngày 22/4.

Năm 2023, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ (306 tỷ đồng).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Với hơn 71,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Haxaco cần chi 35,9 tỷ đồng trả cổ tức.

Bên cạnh đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, tương ứng với việc phát hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Haxaco. (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Haxaco).

Trong tài liệu gửi cổ đông, công ty còn có tờ trình về việc phát hành 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất kiểm toán của Haxaco, khoảng 352 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 2,1 triệu cổ phiếu ESOP không thu tiền đối với ban điều hành cán bộ quản lý. Đồng thời, phát hành 1,4 triệu cổ phiếu ESOP có thu tiền đối với cán bộ công nhân viên.

Một cửa hàng Haxaco ở Hà Nội. (Ảnh: Lâm Anh).

Một nội dung khác trong tài liệu gửi cổ đông là Haxaco muốn huỷ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và huỷ phương án chào bán cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Haxaco thông qua phương án phát hành 2,4 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP có thu tiền, phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ESOP không thu tiền. 

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2022 cũng thông qua phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu HAX cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 100 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.000 đồng/cp.

Lâm Anh

Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn ngoại đăng ký giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.