Doanh nghiệp

Haxaco đặt kế hoạch giảm lãi, dự kiến chia cổ tức 15% năm 2021

07:37 | 03/03/2021

Chia sẻ

Ảnh: Haxaco.

Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cổ đông công ty mẹ giảm 20% so với năm 2020.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã: HAX) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 126 tỷ đồng, giảm gần 20% so với thực hiện năm 2020. 

Khá bất ngờ với mục tiêu lợi nhuận của Haxaco trong năm 2021 khi năm ngoái, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ của Haxaco tăng đột biến 217% so với năm 2019, đạt 157 tỷ đồng.

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của Haxaco trong năm qua, công ty ghi nhận 5.570 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với năm 2019 và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức tăng 2,5 lần. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Giải thích cho mức lợi nhuận đạt đỉnh lịch sử, lãnh đạo Haxaco cho biết doanh nghiệp đã tận dụng tối đa cơ hội khi Chính phủ ban hành nghị định về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước.

Do đó, cả 4 đại lý của Haxaco đều vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng, nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, các ngân hàng đã ưu đãi về lãi suất giúp công ty giảm mạnh chi phí lãi vay.

Ngoài ra, trong cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây, Haxaco dự kiến trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo Haxaco, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại trong năm 2020 là 165,8 tỷ đồng sẽ được chia làm ba phần.

Trong đó, 110,2 tỷ đồng được dùng để chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định; 3,5 tỷ đồng dự kiến để thưởng cho ban điều hành công ty do vượt chỉ tiêu kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng không thu tiền. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau là 52 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt ra kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 là chia cổ tức 15% cho cổ đông. Bên cạnh đó, Haxaco dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức lương HĐQT năm 2021 với vị trị Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/tháng và thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/tháng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Haxaco dự kiến sẽ diễn ra vào 8h ngày 27/3/2021 tại trụ sở chính công ty, số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM. Thành phần tham dự là tất cả các cổ động sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Haxaco theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/2/2020.

Thiên Trường