|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hai mảng kinh doanh dự kiến có nhu cầu tín dụng tăng mạnh nhất trong năm 2023

10:06 | 12/01/2023
Chia sẻ
Công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và đầu tư vận tải kho bãi,... là các lĩnh vực được các TCTD dự báo sẽ có nhu cầu tín dụng tăng nhiều nhất trong năm 2023.

Theo kết quả điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tháng 12/2022 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện, trong năm 2022, nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng tăng cao hơn so với năm 2021 nhưng chưa đạt mức kỳ vọng và dự báo tiếp tục “tăng” trong 6 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023 đối với tất cả các lĩnh vực, đối tượng, loại tiền và kỳ hạn.

Trong đó dự báo nhu cầu tín dụng ngắn hạn “tăng” cao hơn trung và dài hạn, nhu cầu vay vốn VND “tăng” cao hơn ngoại tệ.

Trong năm 2022, 5 lĩnh vực có số lượng TCTD đánh giá nhu cầu tín dụng tăng nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh xuất, nhập khẩu; mua nhà để ở; đầu tư ngành dịch vụ logistics; đầu tư ngành vận tải, kho bãi. Đáng chú ý, nhu cầu tín dụng đầu tư, kinh doanh du lịch được đánh giá đã phục hồi mạnh trở lại trong năm 2022.

Sang năm 2023, các TCTD cho rằng công nghiệp chế biến chế tạo sẽ tiếp tục là lĩnh vực có nhu cầu tín dụng tăng nhiều nhất, xếp thứ hai là lĩnh vực xây dựng (thay vì lĩnh vực mua nhà để ở ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 6/2022), tiếp theo là lĩnh vực đầu tư vận tải kho bãi và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, 4 lĩnh vựcdự kiến là động lực tăng trưởng tín dụng chính cho năm 2023 gồm bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất thức ăn và đồ uống.

 (Nguồn: NHNN)

Phần lớn TCTD cũng chỉ ranhững nhân tố được dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự gia tăng nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng doanh nghiệp năm 2023 gồm: diễn biến tăng trưởng kinh tế; cơ hội đầu tư, xuất, nhập khẩu thay đổi; diễn biễn lãi suất; thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của khách hàng, chất lượng phục vụ cải thiện và thay đổi lãi suất cho vay của TCTD.

Bên cạnh đó, nhân tố cải tiến sản phẩm cho vay của đơn vị được nhận định và dự kiến tác động nhiều nhất đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng cá nhân trong năm 2022 và cả năm 2023. Có 3-6% TCTD nhận định nhu cầu tín dụng suy giảm do nhân tố diễn biến lãi suất và diễn biến thị trường bất động sản.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các TCTD đã đáp ứng nhu cầu vay vốn tổng thể của khách hàng ở tỷ lệ gần tương đương tỷ lệ ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2022, với 88,7% TCTD cho biết đã đáp ứng từ 75% - 100% nhu cầu vay vốn (kỳ trước 89% và cùng kỳ năm trước 91,1%). Tương tự kỳ trước, 100% TCTD thuộc nhóm 16 NHTM trọng yếu cho biết đã đáp ứng nhu cầu vay vốn ở mức cao (từ 75% trở lên) trong kỳ này.

Mặt khác, trong 6 tháng cuối năm 2022 và cả năm 2022, mặt bằng rủi ro tín dụng tổng thể được các TCTD nhận định vẫn tăng ở hầu hết các lĩnh vực nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Rủi ro tín dụng của các khoản vay đầu tư kinh doanh bất động sản có tỷ lệ TCTD đánh giá tăng cao nhất, tiếp theo là rủi ro tín dụng đầu tư kinh doanh chứng khoán, trong khi rủi ro tín dụng của khoản vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao có tỷ lệ TCTD đánh giá tăng, thấp hơn so với các lĩnh vực khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 67,3% - 71,3% TCTD dự kiến “không đổi” về các điều khoản, điều kiện cho vay; 21,7% - 16,1% TCTD dự kiến “thắt chặt” và 10% - 12,6% TCTD dự kiến “nới lỏng”. Việc thắt chặt dự kiến chủ yếu đối với lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay kinh doanh chứng khoán.

Huyen Vi