|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hai công ty của ông Phạm Nhật Vượng muốn sang tay 2% vốn VinFast, dự thu gần 800 triệu USD tài trợ cho hãng xe

12:50 | 24/09/2023
Chia sẻ
Hai tổ chức liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng dự kiến bán 46,3 triệu cổ phiếu của VinFast, tương đương 2% vốn. Toàn bộ số tiền bán dự kiến gần 800 triệu USD được dùng tài trợ vốn cho hãng xe Việt.

VinFast Auto Ltd. (Mã: VFS) vừa công bố bản cáo bạch liên quan đến việc chào bán, phát hành 72.084.942 triệu cổ phiếu phổ thông và 3.672.708 chứng quyền. Với mỗi chứng quyền nắm giữ, nhà đầu tư sẽ được mua 1 cổ phiếu phổ thông của VinFast với giá 11,5 USD/cp.

Về phần lô 72 triệu cp trên, sẽ bao gồm phát hành 4.225.000 cổ phần phổ thông liên quan việc hợp nhất kinh doanh với Black Spade để đổi lấy việc hủy bỏ 4.225.000 cổ phiếu loại B thuộc sở hữu của Black Spade Sponsor, giám đốc, nhân viên, ủy viên ban cố vấn và một số nhân viên. Đây là cổ đông ban đầu của Black Spade Acquisition Co (BSAQ).

Thứ hai là phát hành 1.636.797 cổ phiếu phổ thông cho công ty Lucky Life theo thỏa thuận trước đó giữa VinFast, Black Spade Sponsor và Lucky Life.

Thứ ba là phát hành 4.929.684 cổ phiếu VFS cho Black Spade Sponsor để đổi lấy 6.380.000 chứng quyền phát hành riêng lẻ của BSAQ, liên quan đến thỏa thuận hợp nhất giữa BSAQ và VinFast.

Đáng chú ý nhất là giao dịch đăng ký bán 46.293.461cổ phiếu VFS tương đương 2% vốn của VinFast thuộc sở hai cổ đông liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng, gồm 2.800.501 cp của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) và 43.492.960 cp do Asian Star Trading Investments nắm giữ.

Trong cùng đợt này, VinFast sẽ phát hành 15.000.000 cổ phiếu cho công ty Gotion Inc (Trung Quốc). Trước đó, VinFast ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với giá 10 USD/cp cho công ty Gotion – đơn vị hợp tác với công ty thành viên khác của Vingroup là VinES tại dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng tại VinFast trước và sau khi thực hiện giao dịch với Gotion (Trung Quốc). Nguồn: Bản cáo bạch.

Tại bản cáo bạch của VinFast, ước tính với mức giá tại ngày 20/9, hai công ty liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VIG và Asian Star Trading Investments bán cổ phần dự kiến thu được khoảng 796 triệu USD. Toàn bộ số tiền này sau đi trừ phí hoa hồng, phí môi giới, phí và các khoản thuế sẽ được dùng để tài trợ cho hoạt động của VinFast theo thỏa thuận tài trợ vốn.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công như kế hoạch trên, ba công ty liên quan tới ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại VinFast từ 98,6% xuống còn 96,6%.

Hoàng Linh