|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu HHG, NAB, SSB, DBC, THP, NED, VDS, PNJ

20:00 | 18/08/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HHG, NAB, SSB, DBC, THP, NED, VDS, PNJ.

Đăng ký bán ra: HHG, NAB, SSB, DBC

CTCP Hoàng Hà (Mã: HHG): Ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2,2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 22-30/8.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Mã: NAB): Ông Lê Quang Quảng, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 900.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 2-12/8.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Ông Vũ Đình Khoán, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 2.966.889 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/7 đến ngày 12/8.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC): Bà Nguyễn Thu Hiền, con gái bà Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 đến ngày 20/9.

Đăng ký mua vào: THP, NED, VDS, PNJ

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Mã: THP): Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 19.200 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 15/7 đến ngày 12/8.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã: NED): CTCP Đầu tư tập đoàng Hoàng Long thông báo đã mua 2.227.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 12-15/7.

Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 553.700 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 19/7 đến ngày 2/8.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS): Bà Phạm Mỹ Linh, Thành viên HĐQT đăng ký mua 6.258.669 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/8 đến ngày 7/9.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ): Ông Đào Trung Kiên, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thông báo đã mua 140.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 17/8.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Giám đốc thông báo đã mua 140.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 17/8.

Thu Hà