|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu GMA, XHC, SMT, DVC, HWS, VDS

20:00 | 19/09/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu GMA, XHC, SMT, DVC, HWS, VDS.

Đăng ký bán ra: SMT

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): CTCP Louis Capital đăng ký bán toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 18/10.

Đăng ký mua vào: DVC, HWS, VDS

CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (Mã: DVC): Ông Hà Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 700.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 18/10.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (Mã: HWS): Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc, Trưởng BKS đăng ký mua 254.500 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 17/10.

Ông Nguyễn Liên Minh, em ruột bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Trưởng BKS đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 17/10.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS): Bà Phạm Mỹ Linh thông báo đã mua 6.258.669 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 14/9.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 9.350.750 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 14/9.

Cổ đông lớn: GMA, XHC

CTCP Enteco Việt Nam (Mã: GMA): Qũy Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo đã bán toàn bộ 1.296.000 cổ phiếu (tưoqng đương 6,48% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 14/9.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (Mã: XHC): Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt thông báo đã mua gần 4 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 15/9.

 

 

 

 

Thu Hà