Thời sự

Giám đốc nhiều đơn vị thuộc Sở Lao động TP HCM phải kiểm điểm

10:06 | 13/05/2020

Chia sẻ

Sau kết luận thanh tra về sử dụng tiền tài trợ và bổ nhiệm nhân sự, giám đốc nhiều đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM phải kiểm điểm.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, làm rõ các thiếu sót được nêu trong kết luận của Thanh tra thành phố về quản lý sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi, mua sắm tài sản và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ban giám đốc và giám đốc các đơn vị có thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra phải viết bản kiểm điểm trung thực, thành khẩn, tự giác và tự nhận hình thức kỷ luật.

Theo đó, 4 đơn vị cần kiểm điểm về việc quản lý, sử dụng tiền từ thiện, ủng hộ là Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Giám đốc nhiều đơn vị thuộc Sở Lao động TP HCM phải kiểm điểm - Ảnh 1.

Trung tâm Bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM. Ảnh: SGGP.

Ngoài ra, 8 đơn vị trực thuộc sở được yêu xem xét lại việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng thành lập 2 tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân đã nêu trong bản kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng giao Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của sở tham mưu rà soát quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện, nhân đạo của các đơn vị sao cho đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích và phù hợp pháp luật.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM xác định Trung tâm Bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã để ngoài sổ sách kế toán các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị đồ tài trợ, từ thiện của năm 2018 không được kê khai là hơn 856 triệu đồng; quý I năm 2019 là hơn 244 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản đã được chia cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thị Nghè đến nay là hơn 760 triệu đồng.

Theo nội dung bản kết luận thanh tra, ngoài việc "để tiền từ thiện ngoài sổ sách", Ban giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc điều động, bổ nhiệm 7 trường hợp chưa đồng bộ về khung năng lực đáp ứng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM xảy ra một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ không đúng quy định. Cụ thể, 4 trường hợp tại Trung tâm Thị Nghè được bổ nhiệm viên chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi chưa có quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị trực thuộc Sở để xảy ra 18 trường hợp bổ nhiệm cán bộ khi chưa được xác minh về lý lịch, tiêu chuẩn chính trị, 16 cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy trình, 17 trường hợp chưa đáp ứng khung năng lực cán bộ và 12 trường hợp sai thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ.

Quang Huy