|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gemadept thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng

22:09 | 24/10/2017
Chia sẻ
Việc thay đổi vốn của Gemadept để điều chỉnh phù hợp với qui mô hoạt động thực tế của Công ty con.

Công ty Cổ phần Gemadept (Mã: GMD) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng do GMD sở hữu 100% vốn.

gemadept thay doi von dieu le cong ty tnhh mtv gemadept hai phong

Theo đó, để điều chỉnh phù hợp với qui mô hoạt động thực tế, Gemadept điều chỉnh lại vốn điều lệ Gemadept Hải Phòng từ 100 tỷ xuống còn hơn 23,9 tỷ đồng.

Công ty đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng (một trong những công ty con được Gemadept góp vốn nhiều nhất cùng với Công ty TNHH Cảng Phước Long, CTCP Nam Hải Đình Vũ, CTCP Cảng Nam Đình Vũ). Đ

Ngoài thay đổi vốn Gemadept Hải Phòng thì trước đó, với mục đích tăng giá trị vốn góp chủ sở hữu, Gemadept quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH Gemadept Logistics Holding (100% vốn Gemadept) từ 1,5 tỷ đồng lên 266,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 10, Gemadept cũng có sự thay đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH CJ Việt Nam (chuyển toàn bộ 15% phần vốn góp trước đó) và Công ty TNHH Gemedept Shipping Holdings (hơn 50% phần góp trước đó) trong kế hoạch tái cấu trúc công ty, thoái vốn tại các công ty đầu tư, tập trung vào cổ đông chiến lược cho ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Công ty cũng dự định thoái 25% CTCP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link (Gemalink).

Cũng trong tháng này, nhiều cổ đông nội bộ của GMD đã đăng ký bán bớt cổ phần nắm giữ tại công ty. Trong đó, ông Phạm Quốc Long - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 119,500 cổ phiếu GMD từ 9/10-7/11/2017. Bà Vũ Thị Ngọc Án - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 332.500 cổ phiếu GMD từ 6/10 - 4/11/2017. Ông Phạm Hồng Hải - Thành viên HĐQT cũng đăng ký bán 14.005 cp GMD từ 4/10 - 2/11/2017.

Duy Đăng

Kinh tế trưởng SSI: P/E dự phóng 2023 rất hấp dẫn nhưng phải theo dõi thêm vì lợi nhuận (E) có thể xấu hơn dự kiến
Dựa trên danh mục cổ phiếu mà Chứng khoán SSI theo dõi, nếu loại bỏ nhóm ngân hàng, dự phóng P/E khoảng 11,5 lần. Đây là mức hấp dẫn nhưng cần theo dõi thêm vì số liệu E trong cách tính P/E có thể xấu hơn dự kiến.