|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 160.000 doanh nghiệp đóng cửa, giải thể trong 11 tháng đầu năm

10:57 | 29/11/2023
Chia sẻ
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập và 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93,7 nghìn lao động. So với tháng 10/2023, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,6%, số vốn đăng ký tăng 22% và số lao động giảm 28,8%.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 19,5% về số doanh nghiệp, tăng 47% về số vốn đăng ký và tăng 26,6% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng, cả nước còn có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Số doanh nghiệp thành lập mới theo từng tháng. (Nguồn: Hạ An tổng hợp từ Tổng cục Thống kê).

201,5 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường

 

Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 974,1 nghìn lao động, tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký và tăng 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2023 là 3.150,6 nghìn tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp tăng vốn gần 1.784,4 nghìn tỷ đồng, giảm 40,1%.

Bên cạnh đó, còn có gần 55,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với 11 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 201,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm nay có 1.621 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước; 34,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,6%; 109,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 7,5%.

 

158.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường  

 

Cũng trong tháng 11, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; gần 57,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,3%; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4%. 

Như vậy, bình quân mỗi tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập và 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

 

Hạ An