Chứng khoán

FTSE Vietnam Index loại CII, 'xướng tên' VJC

18:34 | 06/09/2019

Chia sẻ

FTSE Vietnam Index thông báo loại CII khỏi rổ tính và thêm mới VJC trong đợt tái cơ cấu danh mục quí III/2019.

Chiều ngày 6/9, quĩ db x-trackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF công bố kết quả tái cơ cấu danh mục quí III/2019. Theo đó, danh mục FTSE Vietnam Index loại CII khỏi rổ tính chỉ số và thêm mới cổ phiếu VJC.

Trong một diễn biến khác, danh mục FTSE Vietnam All-Share Index thêm VGC và loại DHG.

Sau đợt cơ cấu này, danh mục FTSE Vietnam Index có 20 cổ phiếu Việt Nam.

FTSE

Kết quả cơ cấu danh mục FTSE ETF

Quĩ db x-trackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF – quĩ ETF do Deutsche Bank quản lý và đầu tư dựa trên chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index. Tính đến ngày 5/9, tổng tài của quĩ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF là 285 triệu USD.

Trước đó, theo dự báo của Chứng khoán Bảo Việt, VJC đạt tiêu chí về room nước ngoài và nhiều khả năng được thêm mới vào danh mục của quĩ FTSE ETF trong kỳ cơ cấu lần này do cổ phiếu này hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra của quĩ.

Dựa trên dữ liệu giao dịch phiên 19/8, Chứng khoán Bảo Việt dự kiến FTSE ETF mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu VJC và bán ra toàn bộ hơn 2,4 triệu cổ phiếu CII.

TH