Doanh nghiệp

FPT đạt lợi nhuận trước thuế 5 tháng hơn 1.700 tỉ đồng, tăng 22%

17:57 | 19/06/2019

Chia sẻ

Kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT tăng 20% và 22% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 9.961 tỉ đồng và 1.719 tỉ đồng.
FPT

(Nguồn: FPT)

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.432 tỉ đồng và 1.151 tỉ đồng, tăng gần 21% và 23% so cùng năm ngoái. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.874 đồng, tăng 22%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 17,3% (5 tháng đầu năm 2018 đạt 17%).

Khối Công nghệ đạt lợi nhuận hơn 700 tỉ đồng

Kết quả kinh doanh theo khối cho thấy LNTT khối Công nghệ góp phần tăng trưởng chính cho FPT với doanh thu và LNTT đạt lần lượt 5.400 tỉ đồng và 702 tỉ đồng, tăng tương ứng 24% và 45% so với cùng kì. Trong đó, tại thị trường nước ngoài, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 3.983 tỉ đồng, tăng 39%; lợi nhuận trước thuế 609 tỉ đồng, tăng 38%.

Khối Viễn thông đạt 4.039 tỉ đồng doanh thu, tăng 17%; LNTT đạt 631 tỉ đồng, tăng 8%. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 3.827 tỉ đồng và 528 tỉ đồng, tăng lần lượt 18% và 9% so với cùng .

Doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 37%

Sau 5 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 4.217 tỉ đồng doanh thu, tăng 37% và 663 tỉ đồng LNTT, tăng 36% so với năm trước. 

Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (5 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 37% và 35%).

Ánh Dương