Doanh nghiệp

FLC Faros đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 73%, định dùng quá nửa LNST 2019 trả cổ tức

12:33 | 12/06/2019

Chia sẻ

Năm 2019, FLC Faros đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 320 tỉ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này sụt giảm mạnh so với kế hoạch 2018 nhưng tăng tới 73% so với số thực hiện.

CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) mới đây cho biết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty sẽ được tổ chức vào sáng 21/6 tại tầng 37, tòa nhà Bamboo Airways Tower, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Kế hoạch doanh thu 4.000 tỉ đồng

Theo tài liệu công bố trước đại hội, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.000 tỉ đồng, phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỉ đồng, chiếm lần lượt 10% và 8% tổng doanh thu.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận này của FLC Faros sụt giảm rõ rệt so với kế hoạch năm 2018 nhưng tăng trưởng tương ứng 91% và 73% so với số thực tế đạt được.

Năm 2018, FLC Faros đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 352 tỉ đồng nhưng thực tế hoàn thành lần lượt 67% và 53%.

Kế hoạch 2018Thực hiện 2018Kế hoạch 2019KH 2019 / KH 2018KH 2019 / TH 2018
 Tổng doanh thu 5.5003.6854.00073%109%
 Lợi nhuận trước thuế 44024440091%164%
 Lợi nhuận sau thuế 35218532091%173%

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, FLC Faros đề xuất trích quĩ khen thưởng 2%, quĩ phúc lợi 2%, các quĩ khác 10% và trả cổ tức tối thiểu 50% LNST. 

FLC Faros đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

Giả sử FLC Faros hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế 320 tỉ đồng và dùng một nửa số này – tức 160 tỉ đồng – để trả cổ tức bằng tiền mặt; với gần 568 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận khoảng 282 đồng cổ tức.

Năm 2018, FLC Faros dự kiến không trả cổ tức và không trích lập các quĩ. Kế hoạch này cần được Đại hội cổ đông thông qua.

Bầu lại toàn bộ Ban Kiểm soát và bổ sung một thành viên HĐQT

Dự kiến đại hội của FLC Faros sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 22/5/2018 do vào ngày này bà Yến gửi đơn từ nhiệm.

Đồng thời đại hội cũng sẽ bầu bổ sung một thành viên HĐQT, danh sách ứng viên sẽ được công bố tại đại hội trước thời điểm bầu cử.

Bà Vũ Đặng Hải Yến hiện nay đang là Trợ lí HĐQT – Hàm Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Tập đoàn FLC. Cả Tập đoàn FLC và Xây dựng FLC Faros đều có chung Chủ tịch HĐQT là ông Trịnh Văn Quyết.

Bà Yến hiện còn là Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC – nơi ông Quyết làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Ngoài ra, tất cả 3 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của FLC Faros gồm ông Nguyễn Văn Thanh, ông Đinh Thái Hiệp và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lí do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT công ty đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ba cá nhân này kể từ ngày tổ chức đại hội 21/6 và trình đại hội thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên BKS. Danh sách ứng viên sẽ được công bố tại đại hội trước thời điểm bầu cử.

Y Vân