Doanh nghiệp

Dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới

09:43 | 01/04/2020

Chia sẻ

Các đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với các Kiểm toán nhà nước khu vực để đón về nơi cư trú an toàn.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành công điện yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới, thực hiện cách li toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Công điện nêu rõ, hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) đang diễn biến rất phức tạp. Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiệm biện pháp chống dịch. 

Các đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với các Kiểm toán nhà nước khu vực để đón về nơi cư trú an toàn. Kiểm toán nhà nước các khu vực có trách nhiệm hỗ trợ các đoàn kiểm toán ở xa cơ quan về nơi cư trú, trường hợp bất khả kháng không về được nơi cứ trú thì thuê nơi ở an toàn và phải có giải pháp cách li an toàn nhất cho đoàn kiểm toán.

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lí tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến nếu cần thiết. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Tổng Kiểm toán cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đông A