Nhà đất

Thu gần 80 ha đất của công ty cao su Đồng Nai để bồi thường cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

14:37 | 15/03/2019

Chia sẻ

Tỉnh Đồng Nai thu hồi gần 80 ha đất do công ty cao su Đồng Nai quản lý để bồi thường cho dự án Khu tái định cư Bình Sơn và Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hai dự án này đều thuộc dự án thu hồi đất sân bay Long Thành.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai (gọi tắt là công ty cao su Đồng Nai) quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn đều thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Thu gần 80 ha đất của công ty cao su Đồng Nai để bồi thường cho dự án tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn. (Ảnh: Báo Giao thông)

Cụ thể, để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn, tỉnh ban hành Quyết định thu hồi diện tích khoảng 77 ha đất (trong đó, đất trồng cây cao su có diện tích là 75,4 ha và đất đường lô trong vườn cao su diện tích 1,6 ha).

Phần đất này do công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng, thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 01, 02, 12 xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Lý do thu hồi đất là để thực hiện Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn.

Còn để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, tỉnh ban hành Quyết định thu hồi gần 0,3 ha đất cũng do công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.

Phần đất này thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 02, 13 xã Lộc An và một phần tờ bản đồ địa chính số 03 xã Bình Sơn, huyện Long Thành (gồm đất trồng cây cao su diện tích 272,1 ha và đất đường lô trong vườn cao su diện tích 8,9 ha).

Tương tự, lý do thu hồi đất là để thực hiện Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Vị trí, ranh giới của cả hai khu đất đều được xác định theo Tờ trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính – Nhà đất tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 26/1/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 29/1.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

N. Lê