Vĩ mô

Điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tăng diện tích đất khu du lịch, công viên, cây xanh

18:03 | 05/11/2019

Chia sẻ

Theo phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, sẽ bổ sung chức năng khu du lịch, qui mô diện tích 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển Bãi Tiền Phong.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, về qui hoạch sử dụng đất, sẽ chuyển đổi khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa, qui mô diện tích 22,63 ha tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn thành khu du lịch. Bố trí khu tái định cư cho các hộ dân vào khu đất ở đô thị tại khu đô thị số 5; chuyển đổi khu đất trung tâm công cộng cấp đô thị, quy mô 5,98 ha thành đất công viên, cây xanh, thể dục thể thao.

nghe an

Điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Đồng thời bố trí, sắp xếp lại khu công viên cây xanh thể dục, thể thao theo hướng tập trung trên cơ sở điều chỉnh vị trí các khu đất du lịch. Diện tích đất cây xanh, công viên, thể thao sau khi điều chỉnh dự kiến đạt khoảng 80,56 ha (tăng thêm 21,97 ha).

Bố trí, sắp xếp lại khu đất du lịch tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn từ phân tán sang tập trung trên cơ sở khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa sẽ di dời, đất cây xanh công viên thể dục thể thao và đất chưa sử dụng. Bổ sung chức năng khu du lịch, qui mô diện tích 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển Bãi Tiền Phong.

Tổng diện tích đất khu du lịch tại khu vực sau điều chỉnh đạt khoảng 112 ha.

Về giao thông, sẽ điều chỉnh hướng tuyến đường Quốc phòng và hướng tuyến đường bộ ven biển đi theo đường vào Khu du lịch Bãi Lữ và đường D4 - KKT Đông Nam (không đi qua khu du lịch Bãi Lữ, Bãi Tiền Phong, Bãi Hải Đồn); điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông đối ngoại đoạn đi qua khu vực Bãi Tiền Phong (tuyến đường nối từ Bãi Lữ đi Bãi Hải Thịnh) đi sát về chân núi phía Tây Nam.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lập, phê duyệt qui hoạch phân khu xây dựng tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo qui định hiện hành, đảm bảo phù hợp với Qui hoạch chung.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An xây dựng biện pháp, chính sách đền bù, tái định cư đối với khu vực giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Tiến đảm bảo qui định của pháp luật; lập kế hoạch xây dựng đồng bộ khu đô thị số 5 gắn với khu tái định cư cho người dân.

UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ GTVT để đảm bảo xây dựng đồng bộ và vận hành hiệu quả tuyến đường bộ ven biển; phối hợp với Bộ TN-MT trong việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng, đất an ninh quốc phòng, đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường.

K.Hà