Nhà đất

Đề xuất hạn chế tiếp cận của NĐT nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, casino

21:52 | 20/09/2020

Chia sẻ

Dự thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, trong đó có một số điểm mới.

Cụ thể, khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư qui định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có yêu cầu Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và giao Chính phủ qui định chi tiết Điều này.

Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài là nội dung mới của Luật Đầu tư và chưa được qui định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Do đó, Nghị định này sẽ qui định Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đề xuất hạn chế tiếp cận của NĐT nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, casino - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Trong đó, dự kiến có 11 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại; Đánh bắt hoặc khai thác hải sản; Dịch vụ điều tra và an ninh;...

Ngoài ra, dự kiến có 40 ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với với nhà đầu tư nước ngoài (tiếp cận có điều kiện), bao gồm các ngành nghề như: Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và khí; kinh doanh bất động sản; Kinh doanh đặt cược, casino; Dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; Bảo hiểm, ngân hàng, môi giới, kinh doanh chứng khoán, tiền tệ và các dịch vụ có liên quan khác,...

Nghị định này cũng sẽ qui định về việc bãi bỏ Khoản 1 và 3 Điều 10 Nghị định số 52/2020 của Chính phủ để áp dụng thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf theo qui định của Luật Đầu tư 2020.

Đồng thời, Nghị định sẽ qui định về việc bãi bỏ Điều 21 Nghị định số 11/2013 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 99/2015 của Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị để áp dụng thống nhất về thẩm quyền và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị theo qui định của Luật Đầu tư 2020,...

Hà Lê