|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp có nguồn lực nội địa lớn nhất Việt Nam

ThinkZone công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp có nguồn lực nội địa lớn nhất Việt Nam

Quỹ đầu tư của ThinkZone sẽ tập trung vào các startup công nghệ từ nhiều lĩnh vực như fintech, edtech, vận tải, chuyển đổi số công nghệ,…
Kinh doanh -19:32 | 21/02/2022
2 phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

2 phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố đưa ra hai phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 
Kinh doanh -21:30 | 04/11/2017

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo