|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty mẹ SCIC đặt mục tiêu lãi sau thuế hơn 2.900 tỷ đồng năm nay

17:11 | 06/03/2023
Chia sẻ
Công ty mẹ SCIC đặt mục tiêu 6.657 tỷ đồng doanh thu, 2.903 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Cụ thể, công ty mẹ SCIC đặt mục tiêu 6.657 tỷ đồng doanh thu, 2.903 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước 2.881 tỷ đồng và giải ngân đầu tư 9.400 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ SCIC. (Nguồn: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Hồi tháng 1, lãnh đạo SCIC cho biết, năm 2022, công ty ghi nhận 10.694 tỷ đồng tổng doanh thu tăng 38%, lãi sau thuế 6.836 tỷ đồng giảm 18% so với kết quả kiểm toán năm 2021. So với kế hoạch năm đề ra, công ty vượt 35% mục tiêu doanh thu, vượt 91% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, hiện SCIC chưa công bố BCTC năm 2022. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của tổng công ty khoảng 60.255 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn của SCIC, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/6/2022 là 59.367 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 48.786 tỷ (chiếm 82%) và 10.557 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2022, SCIC đã tiếp nhận 10 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng. SCIC cũng đã thực hiện công tác thoái vốn nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp.

Về triển khai hoạt động đầu tư, năm 2022, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại.

Lâm Anh