|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty con của Becamex IDC muốn huy động 700 tỉ đồng trái phiếu

08:10 | 07/11/2020
Chia sẻ
Tính đến ngày 30/9, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đang vay nợ 1.072 tỉ đồng, trong đó toàn bộ vay từ các ngân hàng, 9 tháng đầu năm công ty đã thanh toán khoản nợ trái phiếu gần 300 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã: TDC) vừa ra nghị quyết thông qua phương án huy động 700 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng qui mô vốn hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 700.000 trái phiếu mã TDC.NOND.2020.700 trong quí IV/2020 với mệnh giá 1 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được tính và và thanh toán theo kì 3 tháng/lần.

Đối với 4 kì tính lãi đầu tiền, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm; lãi suất kì tính lãi thứ 5 - 8 là 11%/năm; từ kì tính lãi thứ 9 trở đi, lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu của kì tính lãi đó cộng 5%/năm, nhưng không thấp hơn 11,5%.

TDC là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) với tỉ lệ sở hữu 60,7% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính quí III/2020, tính đến ngày 30/9, TDC đang vay nợ tài chính 1.072 tỉ đồng, trong đó toàn bộ là vay từ các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và TPBank. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn tất trả khoản nợ gần 300 tỉ đồng vay qua kênh trái phiếu. 

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, TDC ghi nhận doanh thu 1.052 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 78 tỉ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 52% so với cùng kì năm ngoái. 

Giải trình về biến động lợi nhuận trong kì, TDC cho biết doanh thu bất động sản công ty mẹ tăng 41% so với cùng kì lên 570 tỉ đồng dẫn đến lãi sau thuế công ty mẹ tăng, đồng thời kéo lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái.

Ánh Hường