Doanh nghiệp

Cổ phiếu PLX bị cắt margin, Petrolimex phát hành lại BCTC 6 tháng 2019 không còn ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

08:53 | 12/10/2019

Chia sẻ

Mới đây, cổ phiếu PLX bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch kí quĩ trong quí IV/2019 do BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng 2019 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex - Mã: PLX) vừa công bố thông tin phát hành lại Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán với nhiều thay đổi liên quan đến các khoản dự phòng và kết quả kinh doanh.

Cụ thể, trong báo cáo phát hành lại, Petrolimex điều chỉnh giảm 135 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 256,4 tỉ đồng xuống còn 121,4 tỉ đồng. Theo đó, giá vốn hàng bán và lợi nhuận trước thuế tăng lên một khoản tương ứng là 135 tỉ đồng; đồng thời thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng thêm 27 tỉ đồng.

Kết quả, Petrolimex lãi sau thuế thêm 108 tỉ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 63,72 tỉ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng thêm 44,28 tỉ đồng. 

plx

Thay đổi các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán của Petrolimex trong BCTC phát hành lại. (Nguồn: Petrolimex)

plx

Thay đổi các khoản mục trên Báo cáo KQKD của Petrolimex trong BCTC phát hành lại. (Nguồn: Petrolimex)

Trước đó, trong BCTC phát hành lần đầu của Petrolimex, công ty kiểm toán KPMG đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp này.

Cụ thể, tại ngày 30/6 một công ty con của Petrolimex đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền 135 tỉ đồng dựa trên ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019.

KPMG cho rằng, việc ghi nhận này chưa phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kì kế toán như dưới đây:

plx

Ý kiến ngoại trừ của kiếm toán trong BCTC 6 tháng 2019 phát hành lần đầu của Petrolimex. (Nguồn: Petrolimex)

Liên quan đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã đưa cổ phiếu PLX vào diện không đủ điều kiện giao dịch kí quĩ (margin) trong quí IV/2019, ngay lập tức sau đó đã có công ty chứng khoán thông báo cắt margin đối với cổ phiếu này.

Cụ thể, vào tối muộn 7/10, CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho biết sẽ loại mã chứng khoán PLX ra khỏi danh mục cho vay kí quĩ từ ngày 8/10. Theo đó, cổ phiếu PLX sẽ bị loại ra khỏi danh mục tính quản trị rủi ro của MBS từ ngày 17/10.

Sơn Tùng