|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo doanh thu tăng gấp đôi so với năm trước

10:09 | 28/01/2023
Chia sẻ
Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) vừa công bố doanh thu năm 2022 tăng 103,2% so với năm trước đó, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 30%.

Trong quý IV/2022, doanh thu và chi phí của Chứng khoán Tiên Phong tăng chủ yếu được ghi nhận từ lãi/lỗ của hoạt động đầu tư tài sản tài chính và doanh thu, chi phí của nghiệp vụ lưu ký chứng khoán. 

Kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 của Chứng khoán Tiên Phong (TPS). Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp. 

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý IV của Chứng khoán Tiên Phong đạt hơn 712 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 386 tỷ đồng, tăng 795%. Đứng thứ hai là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ 227,5 tỷ đồng, tăng 53%.

Cùng chiều doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động quý IV/2022 cũng tăng 92,5%. Trong đó, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 402 tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ. Kết quả là, Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ trước thuế 16,4 tỷ đồng, giảm 133,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 2.735 tỷ đồng (tăng 103% so với cả năm 2021) và lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng (giảm 29,8% so với cả năm 2021).

So với kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.981 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, Chứng khoán Tiên Phong thực hiện được 138% chỉ tiêu doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của TPS là 6.723 tỷ đồng, tăng 41,1% so với mức 4.764 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tổng giá trị cho vay margin cuối quý IV là 936 tỷ đồng, giảm 530 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III/2022.

Thời điểm cuối quý IV, khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp của công ty giảm xuống 1.187 tỷ đồng, thời điểm cuối quý III là 2.050 tỷ đồng. Phải thu bán tài sản tài chính FVTPL là 2.599 tỷ đồng.

Diệu Nhi

Bài 2: Dòng vốn tắc nghẽn, bóp nghẹt kinh tế sản xuất, nhà đầu tư cũng mất kênh đa dạng danh mục
Đã có những tia sáng dần xuất hiện khi những doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau khi có quy định mới (Nghị định 08). Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để khơi thông dòng vốn tắc nghẽn nghiêm trọng.