|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán SSI lãi hơn 2.000 tỷ đồng năm 2022

14:54 | 20/01/2023
Chia sẻ
Cả năm 2022, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.528 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 2.110 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2022 với  tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2022 đạt lần lượt 1.351 tỷ đồng và gần 289 tỷ đồng. Cả năm 2022, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.528 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 2.110 tỷ đồng, thấp hơn mức 3.365 tỷ đồng của năm 2021. 

Số lượng tài khoản mở mới trong năm vừa qua tăng 39,5%, tổng giá trị bán giải chấp ở mức thấp so với mặt bằng chung. 

Nguồn thu lớn nhất của SSI đến từ mảng dịch vụ chứng khoán, đóng góp 3.564 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động đầu tư mang về hơn 2.069 tỷ đồng cho công ty và mảng nguồn vốn và kinh doanh tài chính thu về 635 tỷ đồng.

Trong năm qua, SSI cũng ghi nhận doanh thu khoảng  165 tỷ đồng từ hoạt động quản lý quỹ.

Tính đến hết quý IV/2022, Chứng khoán SSI có quy mô tổng tài sản 52.226 tỷ đồng. Phần tài sản chủ yếu nằm ở khoản mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ 30.493 tỷ đồng và các khoản cho vay hơn 11.057 tỷ đồng.    

Anh Đào

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.