Chứng khoán

Chứng khoán Sen Vàng bị UBCK xử phạt, vợ Chủ tịch Bảo Thư mua 'chui' cổ phiếu BII

08:40 | 30/06/2019

Chia sẻ

Trong đó, CTCP Chứng khoán Sen Vàng bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một tổ chức và hai cá nhân với tổng số tiền phạt là 211,25 triệu đồng.

Trong đó, CTCP Chứng khoán Sen Vàng bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Đối với hai cá nhân, UBCKNN xử phạt bà Nguyễn Thị Mai 55 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.  Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai, người liên quan với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Mã: BII) đã mua 756.700 cổ phiếu BII nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, ông Trương Văn Dạ bị phạt tiền 31,25 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 05/01/2018, ông Trương Văn Dạ mua 534.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương (Mã: AFC), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 535.760 cổ phiếu AFC (chiếm tỷ lệ 5,01%). Tuy nhiên, đến ngày 05/09/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Trương Văn Dạ.

Sơn Tùng