|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng KCN VSIP II Quảng Ngãi

09:04 | 24/12/2023
Chia sẻ
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư là 3.737 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 561 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) tạixã Bình Thanh và xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, thuộc khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cho nhà đầu tư là Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 497,7 ha, bao gồm các công trình thủy lợi và giao thông theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về thủy lợi, giao thông đường bộ.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.737 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 561 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời,UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Thanh đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng...

Trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật; nghiên cứu xây dựng phương án giữ nguyên hiện trạng đối với phần diện tích các suối trong khu vực thực hiện dự án…

Hồng Vịnh

Thủ tướng: 'Biến đau thương thành hành động', tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành biến đau thương thành hành động trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.