|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có thể được nới 'room' ngoại lên tối đa 49%?

20:12 | 01/12/2022
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 6 về hình thức mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong trường hợp TCTD cổ phần chào bán cổ phần, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 điều 7 về tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc, Chính phủ quyết định tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD nhận chuyển giao bắt buộc vượt giới hạn quy định tại khoản 5 điều này khi phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc, nhưng không vượt quá 49% vốn điều lệ của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 5 điều 7, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 11 về điều kiện đối với TCTD Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, TCTD cổ phần có phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Đối với tổ chức tín dụng có tỷ lệ sở hữu của nhà nước trên 50% vốn điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua.

Phương Nga

Hơn 250 doanh nghiệp trên sàn thua lỗ trong quý IV/2022, 5 đơn vị lỗ trên 2.000 tỷ
Theo số liệu từ FiinPro, có khoảng 251 doanh nghiệp thua lỗ quý IV/2022 trong tổng gần 1.000 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Những quý trước, Vietnam Airlines thường đứng đầu trong nhóm những doanh nghiệp thua lỗ đậm nhất trên sàn song đến quý IV/2022, vị trí này đã nhường cho một công ty khác trên HOSE.