|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Becamex IDC sắp chi hơn 800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

15:06 | 09/11/2023
Chia sẻ
Với việc nắm giữ 95,44% vốn điều lệ, UBND tỉnh Bình Dương sẽ nhận về 790 tỷ đồng trong đợt cổ tức lần này.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa thông báo ngày 29/11 sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8% (800 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 28/11.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex sẽ phải chi 828 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/12. Với việc nắm giữ 95,44% vốn điều lệ, UBND tỉnh Bình Dương sẽ nhận về 790 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chia cổ tức năm 2022 là 8% vốn điều lệ. Còn đối với năm 2023, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 9%, tương đương số tiền cần chi hơn 931 tỷ đồng.

Về tình hinh kinh doanh, quý III, doanh thu thuần của Becamex đạt 1.127 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm này chủ yếu từ doanh thu kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư giảm 60% còn hơn 728 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu bán thành phẩm cũng giảm so với cùng kỳ, ghi nhận lần lượt 268 tỷ đồng và 81 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 30% lên gần 65%.

9 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt hơn 3.012 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 46% và 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm 2.214 tỷ đồng (chủ yếu do tăng khoản lãi vay phải trả và tăng giá trị hàng tồn kho), cùng kỳ năm ngoái ghi nhận hơn 772 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, công ty mới thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Minh Hằng