|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

08:41 | 16/06/2023
Chia sẻ
Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt là 26/6.  MIC sẽ thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 11/8.

Ảnh minh họa: MIC.

Chủ tích Hội đồng quản trị CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa có quyết định về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2022.

Cụ thể, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tức 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt là 26/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6. Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 11/8.

Ước tính với gần 164,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MIC sẽ chi ra khoảng hơn 82 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, trong năm 2023, MIC có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng, tương đương với việc phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu.

Ba phương án phát hành được MIC đưa ra là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (8,2 triệu cp), phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (25,9 triệu cp) và phát hành theo chương trình người lao động được lựa chọn - ESOP (2,8 triệu cp).

Đối với cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu, MIC cho biết do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhu cầu sử dụng vốn, giá trị số sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán được xác định bằng 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được là 259 tỷ đồng.

Phương Nga