|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bà Rịa - Vũng Tàu lập qui hoạch huyện Đất Đỏ thành 4 phân vùng

17:19 | 21/11/2019
Chia sẻ
Theo qui hoạch, huyện Đất Đỏ sẽ được chia làm 4 phân vùng phát triển kinh tế dựa trên điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế và tiềm năng của từng vùng.

Chiều ngày 20/11, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thông qua qui hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện Đất Đỏ được thành lập vào năm 2003 theo Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ.

Nằm ở phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế như giao thông kết nối thuận tiện với các đô thị lớn và các vùng khác trong tỉnh, có tiềm năng phát triển kinh tế biển và đặc biệt là phát triển du lịch.

dat-do

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặc dù huyện Đất Đỏ đã có những bước phát triển rõ rệt, tuy nhiên về lâu dài, để đảm bảo quá trình phát triển đúng hướng và bền vững, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy cần xây dựng một qui hoạch định hướng hoàn chỉnh trên tổng thể huyện.

Do đó, việc lập qui hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 là cần thiết trước yêu cầu phát triển của huyện và phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được định hướng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, dựa trên điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế và tiềm năng của từng vừng, huyện Đất Đỏ sẽ được qui hoạch thành 4 phân vùng phát triển kinh tế gồm: (1) Vùng đô thị - dịch vụ - công nghiệp gồm thị trấn Đất Đỏ và một phần phía Tây Nam xã Phước Long Thọ; (2) Vùng nông nghiệp gồm xã Long Tân, xã Láng Dài và phần còn lại của xã Phước Long Thọ;(3) Vùng du lịch sinh thái – nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm xã Long Mỹ và xã Phước Hội; (4) Vùng đô thị - dịch vụ - du lịch – ngư nghiệp gồm thị trấn Phước Hải và xã Lộc An.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc yêu cầu Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh qui hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 để có cơ sở pháp lí tiến hành các qui hoạch khác cũng như quản lí các hoạt động đầu tư xây dựng và quản lí đất đai, phát triển dân cư, đô thị.

Nguyên Ngọc