|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ba địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2022

09:27 | 26/07/2022
Chia sẻ
Theo thống kê của Bộ Tài chính, Tiền Giang, Phú Thọ, Thái Bình là ba tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao trong 7 tháng đầu năm, đều trên 55%.

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với mức 36,71% của cùng kỳ năm 2021.   

Theo đó, vốn trong nước giải ngân đạt trên 36%; vốn nước ngoài đạt 11,9%. Đáng chú ý, về nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện có 10 bộ và 13 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.  

Trong số đó, có một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như: Ủy ban dân tộc (97,59%); Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (84,38%), Bộ Y tế (60,31%), Bộ Tư pháp (trên 54%).

Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm báo cáo, tổng số vốn chưa được phân bổ chi tiết còn trên 56.457 tỷ đồng, chiếm trên 10% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, có 3 bộ và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (71,55%), Ngân hàng Phát triển (49,42%), Ngân hàng Chính sách xã hội (48,3%); các tỉnh: Tiền Giang (58,7%), Phú Thọ (56,4%), Thái Bình (55,1%).

Trong 3 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, Tiền Giang có kế hoạch đầu tư công năm nay là hơn 3.940 tỷ đồng, Tiền Giang cũng là tỉnh duy nhất giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% tính đến hết năm 2021.

Có 36 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%; trong đó có 26 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân thấp do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025.
Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý ngay những tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền đã được các Đoàn công tác của Chính phủ nêu ra.

Bộ Tài chính cũn đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất phương án cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư.   

Hồng Hà