Thời sự

Chùm ảnh cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì

17:26 | 14/02/2020

Chia sẻ

Sáng 14/2, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị.

Nội dung cuộc họp nhằm cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện một bước các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở. 

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thường trực các tổ biên tập các tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế-xã hội, Điều lệ Đảng.

Ảnh cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì  - Ảnh 1.

Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp, các tổ trưởng của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tổ biên tập Tiểu ban Điều lệ Đảng, đã trình bày tờ trình, báo cáo của các tiểu ban về tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Tiểu ban, nhất là các tổ biên tập khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo để sớm in ấn, gửi phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021, thời điểm kỉ niệm 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (2030), 100 năm ngày thành lập Nước (2045).

Dưới đây là một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị ngày 14/2:

Ảnh cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì  - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN.

Ảnh cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì  - Ảnh 3.

Ảnh: VGP.

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN.

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN.

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 4.

Ảnh: TTXVN.

K.Hà. Ảnh: TTXVN, VGP.