|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

5 thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách gần bằng 50% cả nước

16:46 | 03/03/2017
Chia sẻ
Với vai trò, sự đóng góp lớn chiếm tới gần 50% về tổng sản phẩm nội địa cũng như thu ngân sách của cả nước, các thành phố thuộc trung ương đòi hỏi mô hình quản lý khác, có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt phải dự báo tốt được sự phát triển.

5 thanh pho truc thuoc trung uong thu ngan sach gan bang 50 ca nuoc

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016, thu ngân sách của Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ ước đạt 538,331 nghìn tỷ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách cả nước. Trong đó, TP HCM tổng thu ngân sách đạt 307,336 nghìn tỷ đồng, bằng 57,84% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố.

Các thành phố trong Cụm cũng đã thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020); “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;” “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau;” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao sự đột phá chung của 5 thành phố trong lĩnh vực đổi mới quản lý đô thị, đặc biệt trong triển khai quản lý đô thị thông minh. Với vai trò, sự đóng góp lớn chiếm tới gần 50% về tổng sản phẩm nội địa cũng như thu ngân sách của cả nước, các thành phố thuộc trung ương đòi hỏi mô hình quản lý khác, có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt phải dự báo tốt được sự phát triển.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương lưu ý, các địa phương trong cụm thi đua cần tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh, mức độ hài lòng của người dân; chọn lọc giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội người dân quan tâm như an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường… Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó xác định năm 2017 phải là năm đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với khởi nghiệp sáng tạo.

Đà Nẵng được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

P.Luật