|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

5 cổ phiếu chứng khoán, thép, dầu khí được cấp margin trở lại

15:02 | 04/10/2023
Chia sẻ
Ngày 3/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố danh sách 86 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV, giảm 10 mã so với tổng số lượng trong danh sách quý III.

Theo đó, 10 mã chứng khoán được đưa ra khỏi danh sách gồm cổ phiếu VDS; hai cổ phiếu thép VCA và NKG; hai cổ phiếu dầu khí PVP và PVD; các mã còn lại là VNL, HII, HAR, chứng chỉ quỹ FUEKIVFS và FUCTVGF3.

Trong danh sách chứng khoán bị HOSE cắt margin quý IV, chiếm phần lớn tiếp tục là những cổ phiếu nằm trong diện cảnh báo hoặc kiểm soát như NVL, POM, ABS, HNG, PIT, HAG, ITA, CKG,…

Các cổ phiếu HBC, TVB, HVN đang trong diện hạn chế giao dịch không thể giao dịch ký quỹ. Các mã IBC, TGG, TTB, AGM và HPX tiếp tục bị HOSE cắt margin trong quý IV do thuộc diện đình chỉ giao dịch.

Một nguyên nhân khác khiến nhiều cổ phiếu bị đưa vào danh sách này là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm, như các mã TPC, TSC, APH, ASG, DRH, DXS, FRT, GIL, TTE,…

Một số nguyên nhân khác dẫn đến việc cắt margin là do báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, gồm ADG, DAH, SPM, SRF. Hay chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như AST, VJC.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét (niên độ 2022 – 2023) 6 tháng là số âm như HSG. Hoặc có thời gian niêm yết dưới 6 tháng như hai mã ADP và SIP.

Ngoài ra, trong danh sách 86 cổ phiếu bị cắt margin quý IV còn có một loạt chứng chỉ quỹ, gồm FUCVREIT, FUEDCMID, FUEIP100 và FUEKIV30 do quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá, căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp. FUEBFVND, FUEFCV50, FUEMAVND do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách 86 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV. (Nguồn: HOSE).

Diệu Nhi