Chứng khoán

10 triệu cp TIE rời sàn HOSE từ ngày 1/8

07:25 | 03/07/2019

Chia sẻ

Nguyên nhân là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa ra quyết định hủy niêm yết 9,57 triệu cp TIE của CTCP TIE. Theo đó, cổ phiếu TIE sẽ giao dịch ngày cuối cùng trên HOSE vào 31/7/2019, ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ 1/8/2019.

Nguyên nhân là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo kiểm toán viên, tại báo cáo tài chính hợp nhất 2018, TIE chưa thực hiện hợp nhất hai công ty con (CTCP Sản xuất Thương mại Bến Nghé và CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé đều mua vào tháng 12/2018 nhưng đang trong quá trình chuyển giao, chưa hoàn tất số liệu tài chính).

Theo quy định, TIE phải thực hiện hợp nhất hai công ty này, nếu không nhiều khoản mục trên BCTC sẽ bị ảnh hưởng trọng yếu. Các ảnh hưởng do không hợp nhất là chưa thể xác định được.

Với cơ sở đó, kiểm toán cho rằng BCTC hợp nhất của TIE chưa phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018.

Báo cáo tài chính này không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trước đó, cổ phiếu TIE đã bị nhắc nhở trên toàn thị trường do vi phạm quy định công bố thông tin từ ba lần trở lên trong vòng 1 năm, đồng thời bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là âm 19,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 24,2 tỉ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2019 của TIE cuối tháng 6, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu 150 tỉ đồng, tăng 26% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 5 tỉ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 25,1 tỉ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 3,5%.

Kết thúc quý I/2019, Công ty ghi nhận doanh thu 24,3 tỉ đồng, tăng 24,2%; lợi nhuận âm 4,62 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 2,1 tỉ đồng.

Thu Hoài