|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ước tính năm 2022 vượt thu ngân sách hơn 200.000 tỷ đồng, riêng dầu thô vượt 40.000 tỷ đồng

14:18 | 27/10/2022
Chia sẻ
Bộ Tài chính cho biết, cả năm thu NSNN ước đạt gần 1.614,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với dự toán, ước tính khoảng 202.400 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô ước tính vượt thu ngân sách gần 40.000 tỷ đồng và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến vượt thu 47.000 tỷ đồng.

Ngày 27/10, Quốc hội bước vào phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán ngân sách nhà Nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 (trong đó có Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

Về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, Dự toán thu cân đối NSNN là 1.411,7 nghìn tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021.

Đánh giá thực hiện cả năm thu NSNN ước đạt gần 1.614,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với dự toán , tăng 2,9% so với thực hiện năm 2021; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 17,2% GDP, trong đó từ thuế và phí đạt khoảng 13,9%GDP. Phần vượt thu ngân sách ước tính khoảng 202.400 tỷ đồng.

 Thu NSNN năm 2022 ước tính vượt thu hơn 202.000 tỷ đồng. (Nguồn: Bộ Tài chính).

Trong đó, dự toán thu nội địa là 1.176,7 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thu 9 tháng đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Đánh giá ước thu nội địa cả năm 2022 đạt khoảng 1.292,3 nghìn tỷ đồng, vượt 9,8% so dự toán (tăng 115,6 nghìn tỷ đồng), giảm 0,9% so thực hiện năm 2021. 

Đáng chú ý là ước thực hiện thu từ dầu thô cả năm đạt 68.000 tỷ đồng, vượt 141,1% so dự toán (tương đương 39.800 tỷ đồng), tăng 52,3% so thực hiện năm 2021. Dự toán thu từ dầu thô 28.200 tỷ đồng trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước 7 triệu tấn, giá bán 60 USD/thùng. Thực hiện thu 9 tháng đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, vượt 113% so dự toán. 

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu dự toán là 199.000 tỷ đồng; thực hiện 9 tháng đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% so dự toán. Đánh giá thực hiện cả năm, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 246.000 tỷ đồng, vượt 23,6% so dự toán (47.000 tỷ đồng), tăng 14% so thực hiện năm 2021.

Thu viện trợ dự toán đạt 7.800 tỷ đồng; thực hiện 9 tháng đạt 4.940 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán. Ước thực hiện cả năm thu đạt dự toán. 

Về chi ngân sách, dự toán chi cân đối NSNN là 1.784,6 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 60,9% dự toán. Ước chi NSNN cả năm đạt 2.035,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so dự toán. 

Hạ An

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.