|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TTC Sugar sắp phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức

16:01 | 07/11/2022
Chia sẻ
Sau phát hành chia cổ tức, số cổ phiếu lưu hành của TTC Sugar sẽ tăng từ 651 triệu lên 695 triệu cổ phiếu.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) sắp phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020 – 2021 với tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 7 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. Ngày 14/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức, 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của TTC Sugar sẽ tăng từ 651 triệu lên 695 triệu cổ phiếu.  

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021 của TTC Sugar, gần 1.435 tỷ đồng. 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp đã được thông qua phương án chia cổ tức, tỷ lệ 7% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành) cho niên độ 2020 - 2021.

 Sản phẩm đường của TTC Sugar. (Nguồn: Lâm Anh).

Về tình hình tài chính, niên độ 2021 - 2022 (năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022), TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần là 18.319 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 873 tỷ đồng, tăng lần lượt là 23% và 34% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt 8% kế hoạch doanh thu, vượt 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Niên độ 2022 - 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 17.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm lần lượt 7% và 19% so với niên độ 2021 - 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ trích lập quỹ đầu tư phát triển là 5%; trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi là 7%; kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2022 - 2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao là 20 tỷ đồng.

TTC Sugar dự kiến chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ dự kiến 4 - 6% mệnh giá.

Ngoài ra, TTC Sugar muốn chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và Ban quản lý công ty. 

Lâm Anh

Xuất nhập khẩu hàng hóa đã qua giai đoạn xấu nhất, tín hiệu phục hồi đang dần hiện rõ
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong tháng 5 bắt đầu tăng so với tháng 4. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự hồi phục của IIP và nhập khẩu nguyên liệu cho thấy tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu trong thời gian tới sẽ khả quan hơn.