Nhà đất

TTC Land có Tổng Giám đốc mới

07:13 | 01/11/2019

Chia sẻ

Ông Vũ Quốc Thái được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của TTC Land kể từ ngày 1/11/2019.

Ngày 1/11/2019, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land – Mã: SCR) thông báo về quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. 

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT TTC Land sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời ông Vũ Quốc Thái được tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí này.

Anh đai dien - Mr

Ông Vũ Quốc Thái, tân Tổng Giám đốc TTC Land (Nguồn: TTC Land)

Ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng Giám đốc Công ty DHA, đã từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land.

 TTC Land cho biết, việc bổ nhiệm nhân sự điều hành cấp cao nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tách bạch chức năng quản trị - điều hành theo các thông lệ quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là tuân thủ quy định pháp luật theo Nghị định 71 về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty đại chúng bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8/2020.  

Trong thời gian tới TTC Land sẽ tiếp tục bổ sung vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác đầu tư và nguồn vốn; Giám đốc pháp lý dự án.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, TTC Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 300 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kì và bằng 95% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận gần 10.926 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38% tổng tài sản, tương đương 4.150 tỉ đồng, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn và trả trước người bán ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại 17 dự án đã giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận 4.295 tỉ đồng và chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó, dự án Jamona City chiếm giá trị lớn nhất với 1.909 tỉ đồng.

T.H