Nhà đất

TP HCM hướng dẫn việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14:21 | 16/09/2019

Chia sẻ

UBND TP HCM vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà trước ngày 6/6/2013.

UBND TP HCM vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận, huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013.

081415baoxaydung_image001

(Ảnh minh họa: Báo Xây dựng)

Theo đó, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì được xem xét, giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/CP thì giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM cũng đã kiến nghị UBND thành phố đề xuất trình Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp được bố trí sử dụng nhà để ở từ sau ngày 19/1/2007 (là ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lí nhà đất thuộc sở hữu nhà nước).

N. Lê