Tài chính

Tính đến 19/6, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 2,45%

10:07 | 29/06/2020

Chia sẻ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 19/6, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,45%. Đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất của thời điểm 19/6 giai đoạn 2016-2020.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020 với nhận định hoạt động ngân hàng, bảo hiểm gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, tuy nhiên thị trường đang có dấu hiệu tích cực từ sự phục hồi của kinh tế vĩ mô trong nước khi dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm 19/6/2020, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,45% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,22%) và đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất của thời điểm 19/6 các năm 2016-2020.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 4,59% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,05%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,35% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,09%).

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2020 tăng 11% so với cùng kì năm trước (quí II/2020 ước tính tăng 6%), trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 13%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%.

Quốc Thụy