Chứng khoán

Thép Nam Kim đã mua 10 triệu cổ phiếu quĩ giá 7.800 đồng/cp

12:09 | 03/07/2020

Chia sẻ

Nam Kim đã chi khoảng 78 tỉ đồng để hoàn tất việc mua cổ phiếu quĩ.

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đã mua xong 10 triệu cổ phiếu NKG để làm cổ phiếu quĩ như đăng kí trước đó.

Thời gian giao dịch từ 2/6 đến 30/6, phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Đây là lần đầu tiên Nam Kim mua lại cổ phiếu của chính mình. Sau giao dịch, Nam Kim có tất cả 10 triệu cổ phiếu quĩ.

Giá mua bình quân là 7.800 đồng/cp. Như vậy, Nam Kim đã phải chi 78 tỉ đồng để hoàn tất giao dịch.

Nguồn vốn để mua vào là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019.

Trong bản đăng kí giao dịch, Nam Kim cho biết công ty mua cổ phiếu quĩ để "hỗ trợ giao dịch và gia tăng lợi ích cho các cổ đông".

Quí I/2020, Nam Kim ghi nhận doanh thu 2.458 tỉ đồng, lãi sau thuế 41 tỉ đồng trong khi quí I/2019 công ty lỗ 101 tỉ đồng.

Đức Quyền