|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

21:13 | 06/11/2020
Chia sẻ
Nghị quyết 164 của Chính phủ có hiệu lực kì vọng sẽ tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị - Ảnh 1.

Chính phủ gỡ vướng trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. (Ảnh minh họa: Hà Lê)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo qui định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về Quản lí đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, thời gian qua, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu đô thị đang gặp khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư của dự án giữa Luật Đầu tư năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 11/2013 của Chính phủ về Quản lí đầu tư phát triển đô thị, đồng thời, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường xây dựng trầm lắng.

Do đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì đầu tư kinh doanh và góp phần ổn định thị trường trong thời gian sớm nhất, Chính phủ quyết nghị việc áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị kể từ ngày 1/7/2015 (khi Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực) cho đến ngày Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 có hiệu lực.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014. Các dự án này không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo qui định của Nghị định số 11/2013.

Nhóm thứ hai là các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014, đồng thời được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo qui định của Nghị định số 11/2013.

Các dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 và quyết định chấp thuận đầu tư của Nghị định số 11/2013.

Nhóm thứ ba là các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014.

Các dự án này thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 và không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo qui định của Nghị định số 11/2013.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với qui hoạch chung, qui hoạch phân khu có liên quan và đảm bảo việc kết nối đồng bộ của các dự án trong mỗi khu vực đô thị.

Hà Lê

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.