Tài chính

SeABank lấy ý kiến cổ đông về điều chỉnh room ngoại

18:23 | 07/06/2021

Chia sẻ

Trước đó ngân hàng chưa có cổ đông chiến lược ngoại, đồng thời tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông về một số vấn đề quan trọng của ngân hàng gồm: tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 28/6/2021.

Tại thời điểm lên sàn, SSB không có cổ đông ngoại và theo thông tin mới nhất trên sàn HOSE chưa thấy cập nhật mới về tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong thời gian gần đây.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 198.229 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

SeABank dự kiến tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng bằng các hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và phát hành riêng lẻ.

Diệp Bình