Doanh nghiệp

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HQC giảm 82%

16:44 | 11/04/2017

Chia sẻ

Sau khi kiểm toán, lãi ròng của HQC bốc hơi hơn 92 tỷ đồng, từ 112 tỷ đồng xuống còn 19,6 tỷ đồng. 

Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) mới đây ra đưa ra thuyết minh thêm một số nội dung về BCTC riêng và hợp nhất trước kiểm toán và sau kiểm toán năm 2016.

Về chênh lệch kết quả giữa kinh doanh hợp nhất và riêng trước kiểm toán so với sau khi kiểm toán chủ yếu do sự thay đổi ở HQC.

Sau khi kiểm toán, doanh thu của HQC giảm 192 tỷ đồng còn 1.114 tỷ đồng, lãi gộp giảm 67 tỷ còn 319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ còn 19,6 tỷ đồng giảm 82% so với trước kiểm toán.

Lý giải nguyên nhân trên, HQC cho biết vào giai đoạn cuối năm 2016, các căn hộ của các dự án đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng nên HQC ghi nhận doanh thu dựa trên thông báo bàn giao căn hộ đã gửi cho khách.

Tuy nhiên số lượng căn hộ bàn giao quá nhiều nên một số khách hàng không kịp nhận và cuối năm 2016 mà chuyển sang nhận căn hộ và đầu năm 2017. Theo nguyên tắc kế toán doanh thu, giá vốn một số căn hộ này đã được kiểm toán điều chỉnh hoạch toán trong quý I/2017 nên dẫn đến chênh lệch kết quả.

Về lưu ý của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán. HQC cho biết trong 5 tháng cuối năm 2016 và đến thời điểm phát hành báo cáo này HQC chưa thực hiện việc phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP HCM.

Lý giải điều này, HQC cho biết tại thời điểm đầu năm tài chính, HQC còn nợ số tiền thuế phải nộp nhà nước là hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, HQC đã gửi văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về việc đề nghị chấp thuận cho công ty được cấn trừ các khoản quyền lợi HQC được hoàn từ ngân sách nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Việc này nhằm tạo điều kiện để công ty tập trung nguồn vốn, triển khai các dự án nhà ở trong bối cảnh nguồn vốn hỗ trợ tín dụng của nhà nước đối với nhà ở xã hội chưa được bố trí tiếp.

Cụ thể, HQC đề nghị cấn trừ khoản được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp cho dự án nhà ở xã hội HQC Plaza với số tiền là gần 22,9 tỷ đồng và đề nghị hoàn trả lại tiền đất tái định cư đối với dự án khu tái định cư Bến Lức khu 17 - Đô thị mới Nam thành phố, liên quan đến việc công ty đã bàn giao gần 13.750 m2 đất tại dự án để UBND quận 8 bố trí tái định cư.

Đồng thời, HQC cũng có công văn gửi Tổng cục thuế TP HCM xin cấn trừ tiền sử dụng đất, tiền tái định cư nêu trên, tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ vào tiền nợ thuế với số tiền hoàn ước tính 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến hiện tại, HQC vẫn chưa được các cơ quan giải quyết hoàn lại tiền, cấn trừ nợ thuế để công ty tất toán nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Do đó đến hiện tại, việc phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế cho Cục thuế TP HCM vẫn còn tồn đọng.

Về vấn đề HQC cho các bên liên quan mượn tiền với số tiền kết thúc năm 2016 là gần 348 tỷ đồng phải thu vay ngắn hạn và 7,8 tỷ đồng phải thu vay dài hạn, HQC cho biết mục đích cho vay là để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đã được HĐQT chấp thuận và sẽ báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kiều Chinh