Doanh nghiệp

REE sẽ lập 4 pháp nhân mới chuyển sang mô hình Holding company, đã chuẩn bị CEO thay bà Mai Thanh

11:22 | 08/05/2020

Chia sẻ

Theo HĐQT REE đề xuất, hoạt động kinh doanh của REE Corporation theo mô hình mới sẽ được phân vào 4 holdings chính theo từng ngành để quản lí riêng biệt. 4 holdings sẽ do REE sở hữu 100% hoặc chiếm tỷ lệ đa số vốn được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Theo tờ trình dự kiến trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới đây, Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) cho biết đã chuẩn bị và sẽ bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Mai Thanh hiện nay.

Căn cứ theo qui định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 72/2017/NĐ-CP, Chủ tịch HĐQT công ty sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng từ ngày 1/8. Do đó, REE cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ chỉ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc muộn nhất đến 1/8.

Chuyển sang mô hình Holding comany

Bên cạnh việc sắp xếp nhân sự thay chức danh CEO, một nội dung quan trọng khác là kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình quản trị mới theo xu thế hiện nay là mô hình Holding comany.

REE sẽ lập 4 pháp nhân mới chuyển sang mô hình Holding company, đã chuẩn bị CEO thay bà Mai Thanh - Ảnh 1.

REE cho rằng mô hình hiện nay không còn phù hợp (nguồn: tờ trình ĐHĐCĐ REE 2020)

Hiện REE hoạt động theo mô hình Nhóm công ty với REE Corporation là công ty mẹ quản lí trực tiếp 12 công ty thành viên và 19 khoản đầu tư liên doanh liên kết. 

HĐQT REE cho rằng, mô hình hiện tại không phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh, tiềm năng sinh lời của từng mảng trên báo cáo tài chính. Việc này dẫn đến hạn chế về huy động vốn và phát triển đầu tư của công ty. 

Theo đó, nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình Nhóm hiện tại, để các nhà đầu tư, cổ đông đánh giá đúng về giá trị công ty, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc theo mô hình Holdings. 

Các hoạt động kinh doanh của REE Corporation sẽ được phân vào 4 holdings chính theo từng ngành để quản riêng biệt. 4 holdings sẽ do REE sở hữu 100% hoặc chiếm tỷ lệ đa số vốn được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

REE sẽ lập 4 pháp nhân mới chuyển sang mô hình Holding company, đã chuẩn bị CEO thay bà Mai Thanh - Ảnh 2.

REE sẽ lập 4 pháp nhân mới quản lí 4 nhóm ngành cho mô hình mới (nguồn: tờ trình ĐHĐCĐ REE 2020)

So với mô hình cũ, mô hình holdings quản lí chuyên nghiệp hơn, có ưu thế là linh hoạt huy động vốn cho từng ngành riêng biệt, dễ dàng hợp tác kinh doanh và nghiên cứu ở cấp ngành, niêm yết theo từng cấp công ty (nếu cần), nhà đầu tư dễ đánh giá tiềm năng mỗi ngành…

HĐQT REE cho biết, nếu được cổ đông thông qua, REE sẽ chuyển dịch tài sản sang các công ty holdings theo từng ngành riêng biệt, HĐQT sẽ triển khai việc tái cấu trúc theo lộ trình phù hợp.

REE sẽ lập 4 pháp nhân mới chuyển sang mô hình Holding company, đã chuẩn bị CEO thay bà Mai Thanh - Ảnh 3.

Các mảng bất động sản, điện, nước ngày ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của REE (nguồn: BCTN REE 2019)

Hiện hoạt động kinh doanh chính của REE không chỉ đơn thuần tập trung vào mảng cơ điện. Thay vào đó, các hoạt động đầu tư vào bất động sản, điện, nước đang ngày càng đóng góp lớn vào lợi nhuận của công ty.

Năm 2019, REE ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 1.640 tỉ đồng, giảm 8% so với thực hiện trong năm 2018. Kế hoạch cho năm 2020 là 1.620 tỉ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 được HĐQT REE đề xuất không thấp hơn 16%, đây cũng là cổ tức REE cam kết trong năm ngoái. Mới đây, REE đã chi trả toàn bộ số tiền cổ tức trị giá 496 tỉ đồng (tương ứng 16%/mệnh giá) cho năm 2019 vào ngày 10/4.

Hoàng Trung