Nhà đất

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1 gần 800 tỉ đồng

06:30 | 19/11/2019

Chia sẻ

Dự án có qui mô 100 ha với tổng vốn đầu tư là 773,42 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 154,684 tỉ đồng. Nhà đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp và Đô thị Thái Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1 tại tỉnh Hà Nam. 

Theo đó, dự án có qui mô 100 ha với tổng vốn đầu tư là 773,42 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 154,684 tỉ đồng.

van don

Ảnh minh họa.

Dự án nằm tại các xã Bắc Lý, Nhân Đạo, Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng tính từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất. 

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp và Đô thị Thái Hà. 

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế. 

Đồng thời, qui định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về đất đai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và qui định của pháp luật.

Ban quản lí Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có nhiệm vụ yêu cầu nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan; ký quĩ để đảm bảo thực hiện dự án; bảo đảm góp đủ số vốn chủ sở hữu; bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này;...

Đồng thời, Ban quản lí Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo qui định; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ đê điều...

K.Hà