Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức là thành viên HĐQT của ROS

12:15 | 05/05/2017

Chia sẻ

Hiện ông Trịnh Văn Quyết đang là cổ đông lớn nhất của ROS và nắm giữ hơn 67% cổ phần tại ROS. 

Sáng nay (5/5) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình - thành viên HĐQT của ROS đã được đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận đề nghị cho thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 5/5/2017.

Số lượng thành viên HĐQT sẽ chỉ còn 4 thành viên không đủ số lượng tối thiểu là từ 5 - 11 người. Hơn nữa, hiện nay đa số các thành viên HĐQT đang thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm tại công ty. Do đó, để tăng cường năng lực quản trị HĐQT cũng như phù hợp với điều lệ và thông lệ về quản trị công ty, ROS đã tiến hành bầu bổ sung thành viên.

Sau khi kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT bổ sung gồm:

1. Ông Trịnh Văn Quyết - hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) đồng thời là cổ đông lớn nhất của ROS, sở hữu khoảng hơn 67,43% tỷ lệ sở hữu tại đây.

2. Bà Vũ Đặng Hải Yến - hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Pháp chế tại CTCP Tập đoàn FLC và không là cổ đông của ROS.

Qua đại hội, cổ đông thông qua việc chấp thuận đề nghị cho thôi chức vụ thành viên BKS đối với bà Vũ Đặng Hải Yến từ ngày 5/5 đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS.

Kết quả sau khi kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã được bầu làm thành viên BKS. Bà hiện đang là Trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp và quản lý cổ đông, cổ phần - CTCP Tập đoàn FLC.

ong trinh van quyet chinh thuc la thanh vien hdqt cua ros Quý I, ROS lãi sau thuế 92 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ

Doanh thu quý I tăng 37% nhưng trong kỳ các chi phí gia tăng khiến lãi sau thuế tăng 10%, đạt 92 tỷ đồng.

ong trinh van quyet chinh thuc la thanh vien hdqt cua ros ĐHĐCĐ FLC: Có khả năng sẽ sáp nhập FLC và Faros

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết sẽ tổ chức một đại hội bất thường vào thời gian nào đó trong năm 2017 để xin ý ...

Hoàng Kiều