|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OCB thông báo phát hành 5 triệu cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình ESOP, giá 10.000 đồng/cp

08:24 | 25/08/2022
Chia sẻ
Theo phương án được thông qua, OCB sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 0,365%. Tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng.

  Ngân hàng TMCP Phương Đông (Nguồn: OCB) 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – Mã: OCB) thông báo sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 0,365% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm chuyển nhượng 25%.

Mục đích phát hành là giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của cơ quan chức năng.

Trước đó, OCB đã thông báo thông qua nghị quyết việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.127 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của ngân hàng lên 17.884 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng phát hành 412,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng trị giá 4.127 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 30%. Thời gian thực hiện trong năm 2022 căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn vốn sử dụng được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành 8,82 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora – Nhật Bản), tăng vốn điều lệ thêm hơn 58,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.739 tỷ đồng. Tổng tài sản của OCB đạt 188.857 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, tăng 20,4% so với cùng kỳ mang về 3.372 tỷ đồng với tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng trưởng từ 3,7% vào cuối năm 2021 lên 3,76% tại thời điểm cuối tháng 6/2022.

Huyen Vi

Cuộc chiến tỷ giá năm ngoái khó lặp lại, năm nay NHNN ở thế chủ động hơn rất nhiều
Theo các chuyên gia, nguy cơ tỷ giá cuối năm từ việc Fed tăng lãi suất là có song bối cảnh năm nay rất khác, tỷ giá được nhiều yếu tố hỗ trợ và NHNN đã có sự chuẩn bị để đối phó với tình hình.