|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nợ xấu được kiểm soát, SHB dự kiến đạt chuẩn Basel II trong quí I/2020

13:25 | 06/02/2020
Chia sẻ
Trong quí IV/2019, SHB đã mua lại 5.773 tỉ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Tỉ lệ an toàn vốn đến 31/12/2019 đạt 11,7%, ROE ở mức 17,56%.
Nợ xấu được kiểm soát tốt, SHB dự kiến đạt chuẩn Basel II trong quí I/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: SHB)

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố BCTC quí IV trong đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng tăng trưởng tích cực với lợi nhuận năm 2019 đạt hơn 3.000 tỉ đồng và tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, giảm từ mức 2,4% xuống còn 1,83%.

SHB cho biết trong quí IV/2019, ngân hàng đã mua lại 5.773 tỉ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Đây là những khoản nợ xấu SHB đã bán cho VAMC, trong đó có phần lớn là những khoản nợ xấu khi nhận sáp nhập Habubank.

"Việc ngân hàng hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro 100% nợ xấu bán cho VAMC trước thời hạn còn có ý nghĩa lớn hơn nữa bởi nhờ đó ngân hàng SHB hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo qui định của Ngân hàng nhà nước. Và thực tế vào cuối năm 2019, NHNN chấp thuận cho SHB chia cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017 và 2018 với tỉ lệ 20,9%", đại diện SHB chia sẻ.

Bên cạnh thành công trong việc xử lí nợ xấu, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của SHB cũng đảm bảo và vượt so với tiêu chuẩn qui định của NHNN với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đến 31/12/2019 đạt 11,7%.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt 3.077 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tương ứng với tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ (ROE) đạt 17,56%.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt 366.000 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2018. Vốn điều lệ đạt 14.551 tỉ đồng. Huy động vốn đạt 337.000 tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2018. Cùng với tăng trưởng về qui mô hoạt động và huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 265.000 tỉ đồng, tăng trưởng tín dụng 22% so với cuối năm 2018.

Trong năm 2019, SHB cũng nhận được nhiều giải thưởng, vinh danh từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cho cả thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ như: Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất và Top 30 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam; Top 50 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, duy trì vị thế Top 10 thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng; Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất 4 năm liên tiếp;…

SHB cho biết những kết quả vượt bậc đạt được trong năm 2019 sẽ là nền tảng vững chắc để ngân hàng phát triển mạnh mẽ các năm sau.

Trong đó, trọng tâm năm 2020 mục tiêu của SHB sẽ tiếp tục phát triển thị phần, thị trường và khách hàng, đồng thời dự kiến SHB sẽ tiếp tục mua trước hạn trái phiếu VAMC, chất lượng tín dụng tốt với nợ xấu dưới 2%, tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam xét về qui mô và thị phần hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu tài chính theo tiêu chuẩn Basel II trong quí I/2020.

Bích Thu