Thời sự

Ngân sách nhà nước bội thu 51,5 nghìn tỉ đồng 7 tháng đầu năm

11:39 | 29/07/2019

Chia sẻ

7 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 777,7 nghìn tỉ đồng, trong khi đó tổng chi ước đạt 726,2 nghìn tỉ đồng.

Theo số liệu vừa mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 777,7 nghìn tỉ đồng, bằng 55,1% dự toán năm.

ngan sach

Ngân sách nhà nước bội thu 51,5 nghìn tỉ đồng 7 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa 620,5 nghìn tỉ đồng, bằng 52,9%; thu từ dầu thô 31,1 nghìn tỉ đồng, bằng 69,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 85,1 nghìn tỉ đồng, bằng 47,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103,2 nghìn tỉ đồng, bằng 48,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 121,1 nghìn tỉ đồng, bằng 50,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 62,6 nghìn tỉ đồng, bằng 55,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 28,6 nghìn tỉ đồng, bằng 41,4%; thu tiền sử dụng đất 61,4 nghìn tỉ đồng, bằng 68,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 726,2 nghìn tỉ đồng, bằng 44,5% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 522,8 nghìn tỉ đồng, bằng 52,3%; chi đầu tư phát triển 130,5 nghìn tỉ đồng, bằng 30,4%; chi trả nợ lãi 65,2 nghìn tỉ đồng, bằng 52,2%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019, ngân sách nhà nước bội thu 51,5 nghìn tỉ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng qua, thu ngân sách Nhà nước duy trì tiến độ ổn định, chi ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

K.Hà